ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αυθαίρετοι ΣυσχετισμοίΕάν επέλεγα ή χρησιμοποιούσα ένα γράμμα ή έναν αριθμό για να περιγράψω με «μνημονικό κανόνα» τη διάμετρο του κύκλου ζωής της Μαντάμ Κιουρί, θα επέλεγα τη μαθηματική σταθερά «π».Ο συμβολισμός του αριθμού «π» προέρχεται από το αρχικό γράμμα «π»...