Δρ. Παρή Ράπτη: Αποκωδικοποιώντας το Αέναο της Ζωής, στο Έθνος της Κυριακής