Η Δρ. Παρή Ράπτη μιλά για την Ενδοκρινολογία στην Ελλάδα στο περιοδικό Fly