Οι τέχνες όπως και οι Ορμόνες επηρεάζουν το συναίσθημα